# Vương Ra Biển Lớn – Công ty Trợ Thính Quang Đức

Vương Ra Biển Lớn – Công ty Trợ Thính Quang Đức

Không chỉ dừng lại với những tiêu chí như nâng cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau hổ trợ để giải quyết công việc, mà lần này đến với Bãi Biễn Mỹ Kê Đà Nẵng toàn thể cán bộ nhân viên công ty trợ thính Quang Đức mang theo những tham vọng và hoài bảo lớn, tất cả mọi thành viên đã hòa mình đầy lửa trong chương trình Team Building “Vương Ra Biển Lớn” của công ty trợ thính Quang Đức.

#Vương Ra Biển Lớn – Công ty Trợ Thính Quang Đức

 

 

 


Chuyên mục: Chương Trình Đã Tổ Chức
Thời gian đăng:
Thời gian cập nhật cuối: 2019-12-16 09:40
Đơn vị: GreenTour Url bài viết:

Bài viết liên quan