Các Loại Hình Teambuilding

  • TEAMBUILDING tại Greentour

    TEAMBUILDING tại Greentour

    TEAMBUILDING Green Tour là công ty chuyên tổ chức các khóa huấn luyện team building, du lịch MICE kết hợp Teambuilding, hỗ trợ xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự cho các doanh nghiệp, các chương trình tạo động lực và thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực hơn, tốt hơn, chất lượng hơn, sáng tạo hơn. Dịch vụ Teambuilding thuộc Green Tour ra đời với sự góp mặt của các thành viên có nhiều kinh nghiệm và hoạt động lâu năm...

    Chi tiết