Lịch Khởi Hành Nước Ngoài

Mã TourTên TourTháng (2019-2020)Ngày Khởi HànhGiáTiêu Chuẩn
GT-203ThaiLanTháng 1110 June, 20116.990.0003 sao
GOB-204ThaiLanTháng 1120-24/116.990.0003 sao
GOB-205ThaiLanTháng 1122-26/116.790.0003 sao
GOB-206ThaiLanTháng 125 January, 20126.990.0003 sao
GOB-206ThaiLanTháng 128 May, 20126.290.000
GOB-206ThaiLanTháng 1215 November, 20126.990.000
GOB-206ThaiLanTháng 1221-25/126.790.000
GOB-206ThaiLanTháng 1230/12-2/15.990.000
Mã TourTên TourTháng 6-7-8/22Ngày Khởi HànhGiáTiêu Chuẩn 
GOB-208Thái LanTháng 7/221/7, 5/7, 26/7, 29/77.290.0004-5 sao
GOB- 214Thái LanTháng 08/222/8, 4/8, 5/8,11/8,
12/8, 18/8, 25/8
7.290.0004-5 sao
GOB- 215Nhật BảnTháng 02/202026/2-01/3 (Hoa anh đào)22.990.0003 sao
GOB- 216Nhật BảnTháng 03/202025-30/03 (hoa anh đào)24.990.0003 sao
GOB-218SINGAPORE – MALAYSIA Tháng 1205-09/12
11.990.000

3 sao
GOB-219SINGAPORE – MALAYSIA Tháng 01/202026-30/01
Mồng 2 tết

15.990.0003 sao
GOB-220SINGAPORETháng 01/202026- 29/0115.490.0003 sao
GOB-221Singapore - DubaiTháng 01/202024-29/01 (30 TẾT )
26-31/01 (mùng 2 tết)
29.990.000
31.990.000
3 sao
GOB-223Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ TrấnTháng 1210-14/12
24-28/12
5-10/12
14-19/12
19-24/12
28/12-01/01/2020
10.490.000
10.490.000
11.490.000
11.490.000
11.490.000
12.490.000
3 sao
GOB-224Bắc Kinh- Cổ Bắc Thủy Trấn Tháng 1207-11/12
12.590.0003 sao