Bao Gia Cac Loai Tour

Mã TourTên TourTháng (2019-2020)Ngày Khởi HànhGiáTiêu Chuẩn
GT-203ThaiLanTháng 1110 June, 20116.990.0003 sao
GOB-204ThaiLanTháng 1120-24/116.990.0003 sao
GOB-205ThaiLanTháng 1122-26/116.790.0003 sao
GOB-206ThaiLanTháng 125 January, 20126.990.0003 sao
GOB-206ThaiLanTháng 128 May, 20126.290.000
GOB-206ThaiLanTháng 1215 November, 20126.990.000
GOB-206ThaiLanTháng 1221-25/126.790.000
GOB-206ThaiLanTháng 1230/12-2/15.990.000

Bao Gia Cac Loai Tour